Privacybeleid

Dit Privacybeleid beschrijft hoe GX Administraties (“wij”, “ons” of “onze”) persoonlijke informatie verzamelt, gebruikt, bewaart en deelt in verband met onze administratieve diensten. Wij nemen de privacy van onze klanten en gebruikers serieus en zorgen ervoor dat persoonlijke informatie op een veilige en vertrouwelijke manier wordt behandeld.

1. Verzameling van Persoonlijke Informatie

Wij kunnen persoonlijke informatie verzamelen wanneer u contact met ons opneemt of gebruikmaakt van onze diensten. Deze informatie kan onder meer omvatten:

 • Naam en contactgegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres).
 • Financiële informatie (zoals inkomens- en uitgavendetails, bankrekeninginformatie, belastinggegevens en bedrijfsfinanciën).
 • Overige informatie die nodig is voor onze administratieve diensten.

2. Gebruik van Persoonlijke Informatie

Wij gebruiken de verzamelde persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

 • Het verlenen van administratieve en boekhoudkundige diensten.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen en rapportageverplichtingen.
 • Communicatie met klanten en gebruikers.
 • Het verbeteren van onze diensten en website.
 • Het beheren en beschermen van onze bedrijfsactiviteiten.

3. Delen van Persoonlijke Informatie

Wij delen persoonlijke informatie alleen in overeenstemming met de geldende wetgeving en voor de hierboven genoemde doeleinden. Dit kan onder meer omvatten:

 • Het delen van informatie met overheidsinstanties en belastingdiensten zoals vereist door de wet.
 • Het delen van informatie met derde partijen die ons helpen bij het verlenen van onze diensten (bijv. softwareleveranciers).
 • Het delen van informatie met professionele adviseurs voor specifieke klantbehoeften (na verkregen toestemming van de klant).

4. Beveiliging van Persoonlijke Informatie

Wij nemen redelijke technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of wijziging. We bewaren persoonlijke informatie alleen zo lang als nodig is voor de hierboven genoemde doeleinden.

5. Uw Rechten

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot uw persoonlijke informatie, waaronder het recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens. Als u vragen heeft over uw rechten of hoe wij uw persoonlijke informatie verwerken, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

6. Contact

Voor vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via:

GX Administraties Einsteinstraat 14-C 1821 BZ Alkmaar E-mail: info@gxadministraties.nl

7. Wijzigingen in dit Privacybeleid

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd om rekening te houden met veranderingen in wet- en regelgeving of onze bedrijfspraktijken. Raadpleeg deze pagina regelmatig voor updates.

Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 29-10-2023.